x

Ihr Browser ist nicht mehr aktuell.

Der Internet Explorer 6 entspricht nicht den gegenwärtigen Standards und wird von dieser Website nicht mehr unterstützt. Der Internet Explorer 7 ist ebenfalls nicht mehr aktuell und kann nur eine eingeschränkte Ansicht gewährleisten.

Um diese Website zu nutzen, bitten wir Sie, Ihren Webbrowser auf eine aktuellere Version zu aktualisieren oder einen anderen Webbrowser zu nutzen.

Hier finden Sie eine Liste der populärsten Browser. Klicken Sie auf eines der Symbole um auf die Download-Seite zu gelangen:

Firefox 8+ Chrome 15+ IE 9+ Safari 5+

Zasady

Dokonując rejestracji, każdy gracz akceptuje oświadczenie o ochronie danych oraz zasady gry Bitefight. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do tymczasowej blokady konta lub stałego wykluczenia z gry. W zależności od stopnia wykroczenia administrator może rozszerzyć karę także na inne serwery oraz wszystkie związane z tym oferty firmy Gameforge. Wykluczenie gry może zatem nastąpić także wskutek łamania regulaminu na forum lub IRC. Team zobowiązuje się do rzetelnego sprawdzenia każdego zgłoszonego wykroczenia.

Konto
Każdy gracz może posiadać kilka kont na jednym serwerze. Jeśli dany gracz posiada więcej niż jedno konto (multikonta) lub kilku graczy używa tego samego połączenia internetowego na jednym serwerze (wspólne IP), należy to podać w ustawieniach wszystkich kont danego serwera. Każde konto jest przypisane do właściciela podanego w nim adresu e-mail i może być używane przez wyłącznie jedną osobę. Handlowanie kontami lub zastępstwo podczas urlopu są zatem niedozwolone. Na speed serwerze niedozwolone jest tworzenie kilku kont (multikont). Wspólne IP (maksymalnie 2 konta o tym samym IP) dozwolone jest tylko raz na speed serwer.

Wymiana kontami
Wymiana kontami między dwoma graczami jest możliwa co 6 miesięcy pod nadzorem operatora gry.

Język
Oficjalnym językiem na wszystkich platformach związanych z Bitefight.pl jest język polski.

Treści
Stworzone przez graczy treści i nazwy, które przekraczają granice moralności, naruszają godność osoby lub są niezgodne z obowiązującym prawem, oraz treści, które do takiego postępowania nawiązują lub nakłaniają, mogą zostać ocenzurowane, a ich autorzy czasowo lub permanentnie zbanowani.

Spam
Naprzykrzanie się częstym wysyłaniem wiadomości graczom, którzy wyraźnie sobie tego nie życzą, jest niedozwolone.

Nadużywanie regulaminu
Niedozwolone są wszelkie próby czerpania niesprawiedliwych korzyści z regulaminu lub decyzji pracownika teamu.

Pomoc i skargi
W razie pytań, błędów lub skarg gracze mogą zgłosić się do supportu pod adresem http://support.bitefight.pl. Z operatorami gry odpowiedzialnymi za pojedyncze serwery należy się kontaktować wyłącznie za pomocą systemu ticketów.

Ogólne Warunki Umowy
OWU uzupełniają ten regulamin i muszą być przestrzegane.

Klauzula końcowa
Jeśli pojedyncze sformułowania tego tekstu (już) nie odpowiadają (w pełni) obowiązującemu stanu prawnemu, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części dokumentu.